Lima Golongan Manusia dalam Mencari Rezeki

Lima Golongan Manusia dalam Mencari Rezeki

Admin

Temanggung, pcnutemanggung.or.id – Bekerja tidak dilarang, bahkan harus dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari rezeki. Tapi jangan sampai putus asa kalau pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat imbalan upah yang layak.

“Wahai manusia, sungguh tidak akan mati kecuali telah sempurna bagian dari rezeki kalian, jangan putus asa dari rezeki-Nya. Bertawakalah dan perbaikilah cara mencari rezeki kalian. Ambilah yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah & Hakin)

Lima Golongan Manusia dalam Mencari Rezeki

Abu Laist Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan, manusia dalam mencari rezeki ada lima golongan. Berikut penjelasannya:

Golongan Pertama

Orang yang meyakini rezeki yang didapatkan dari usaha yang dilakukannya, maka ia disebut kafir (menyembunyikan kebenaran). Sebab telah meniadakan kemurahan Allah dalam memberi rezeki kepada semua manusia.

Golongan Kedua

Orang yang meyakini rezeki berasal dari Allah dan dari usahanya, maka ia disebut musyrik. Sebab telah menjadikan tandingan bagi Allah sebagai Dzat yang Maha Pemberi Rezeki.

Golongan Ketiga

Orang yang meyakini rezeki dari Allah dan merasa ragu apakah akan mendapatkannya atau tidak, maka ia desebut munafik. Sebab meragukan Allah padahal sudah menyadari betapa luas anugrah yang Allah berikan pada seluruh makhluk.

Golongan Keempat

Orang yang meyakini rezeki dari Allah tapi tidak mau menunaikan kewajibannya dan durhaka kepada Allah, maka ia disebut fasik. Sebab dalam rezeki yang diperoleh ada hak orang-orang yang kurang mampu dan ia sebagai perantara yang mengantarkan rezeki dari Allah kepada mereka.

Golongan Kelima

Orang yang meyakini rezeki berasal dari Allah, dan menganggap usaha hanya sebagai sebab, lalu ia menunaikan kewajibannya dan tidak durhaka kepada Allah, maka ia disebut mukmin yang ikhlas. Kepada hamba yang seperti ini, Allah akan luaskan nikmat-Nya.

Semoga kita termasuk mukmin yang ikhlas dimana kita mencari rezeki dengan meyakini bahwa rezeki berasal dari Allah dan bekerja hanya sebagai sebab saja. Semoga kita juga melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah.

Tags: